Nhiệt liệt chào mừng bạn vào thăm Blog Chấn hưng Phật giáo

Veröffentlicht auf von Phan Binh Son

Kể từ hôm nay, một ngày đầu tháng 12 năm 2008. Tôi, và sau này là cùng với những người khác, sẽ tiến hành trong mọi lĩnh vực, truyền thông, bào chí, gặp gở, đối thoại, bàn thảo, hội nghị, liên kết, hiệp thương, thanh tra, kiểm soát, họp báo,gặp gỡ, tụng đọc học kinh Phật,... với mọi tầng lớp, tổ chức đạo và đời trong nội dung làm trong sạch và tích cực mở rộng hoạt động, mở rộng việc truyền bá chánh pháp, chấn chỉnh trên tinh thần thuyết phục và đồng thuận, làm cho tổ chức Phật giáo chúng ta thanh tịnh, trang ngiêm và xứng đáng cho mọi người kình nể, xứng đáng được hưởng cúng dường, là phước điền của chúng sanh.

Dù ngày đầu sơ sài, nhưng với hạnh nguyện, không ham tiếc mảy may thân xác tứ đại của bản thân mình, chúng tôi sẽ thệ nguyện làm công cuộc này cho đến ngày mỹ mãn, dù có thể kéo dài một hay hai trăm năm nữa.

Một quốc gia hoà bình hạnh phúc cho tất cả mọi chúng sanh, một Tổng hội phật giáo Việt nam vững mạnh, một tập thể tăng đoàn trong cũng như ngoài nước tinh tấn, uyên thâm Phật pháp, một hệ thống các chùa chiềng tăng viện, trường lớp học Phật học rộng rãi, bình dân và đề cao tất cả cho sự nghiệp trí tuệ (Duy tuệ thị nghiệp), một Tổng hội cư sỹ với những hội cư sỹ vững mạnh noi gương Đại cư sỹ Duy Ma Cật, các tổ chức gia đình Phật tử rộng khắp và phụng sự tích cực cho Phật pháp. Một thời đại Phật giáo cường thịnh , trong sáng, hết lòng xả thân và phụng sự cho Tổ quốc dân tộc. Không còn đâu mê tính dị đoan, không còn thầy cúng cô hồn lừa đảo dân chúng, không còn những ma quỷ đội lốt Phật để tìm mọi cách tinh vi hãm hại chúng sinh, không còn tăng sỹ bại hoại làm ô uế tăng đoàn, không còn các hình thức suông kinh doanh kiếm tiền  bằng mua thần bán thánh. Không còn những cách học, lễ lạt cúng kính hình thức, vừa tốn kém tiền của, vừa chẳng giảng được một xu kinh nào cho nhân dân. Không còn những chùa chỉ có sớ sao giải hạn, đốt vàng mã xin xăm, bói toán, coi đất cát ngày lành,...mà chỉ còn những chùa chỉ ngày đêm chuyên cần kinh kệ học và hành giáo Pháp Như Lai, cho tăng sỹ và cho mọi chúng sinh sắp thành Phật.
Không còn những chúng sanh kinh bỉ, lăng nhục hay lợi dụng chùa làm nơi kiếm ăn. làm cho toàn xã hội kính nể đạo Phật, một đạo đã có truyền thống làm vẻ vang hùng cường quốc gia trong một gia đoạn dài của lịch sử.

Ngày nay, đạo Phật cũng cần chấn hưng để nối truyền thống hào hùng của ông cha ta, các vị anh hùng lỗi lạc, các vua cha đã có công dựng nước và giữ con người và tiếng nói Việt nam còn cho đến ngày nay. Và như thế đạo Phật mới xứng đáng là một nên văn hoá chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sinh, và xứng đáng được xã hội kính nể công nhận: Học Phật là một sự hưởng thụ tối cao của đời người .( Trích lời của giáo sư Tịnh Phong Cư Giang Đài Loan, đại học phật giáo, đại học Hoa Kỳ)

PTCHPG 2008
PF1255, 04838 Eilenburg, Germany
www.chan-hung-phat-giao.over-blog.de
0049 1733565765

Veröffentlicht in Chấn hưng Phật giáo

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:

Kommentiere diesen Post