Chấn hưng Phật giáo 2008

Veröffentlicht auf von Phan Binh Son

Thời cơ đã chín mùi, việc chấn hưng Phật giáo trở nên cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.
Đạo Phật sau 2552 năm kể từ khi Đức Phật nhập diệt, đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm. Tuy chánh pháp của Ngài như kim cuơng bất toại, toả sáng còn mãi đến ngàn sau, nhưng con người trần thế đã đánh rơi viên ngọc minh châu vào đống tro của thời gian và những ham muốn tầm thường. Giờ đây, đạo Phật đang có nguy cơ suy đồi và tan rã.
Nếu chỉ nhìn người tu hành theo đạo vẫn còn với một số lượng nào đó, mà không nhìn thấy sự xuống dốc nhanh chóng của kiến thức và trí tuệ của những người tự cho mình là đứng trong hành ngũ những con người tỉnh thức, nếu chỉ nhìn với con mắt không phán đoán một thời thế sẽ ô trược đến mức độ nào trong tương lai, nếu không nhìn thấy rất nhiều giả Phật đang trà trộn cùng ma quỷ làm ô uế giáo pháp của Đấng Từ Phụ, nếu không thấy tăng sỹ tăng đoàn mải mê đua nhau tham gia ngày càng sâu trong các hoạt động hào nhoáng bề ngoài để cấu kết với thế tục, nếu còn thấy giáo đoàn giáo hội, tăng sỹ tổ chức tôn giáo xa rời cuộc sống thường nhật không biết đến đau khổ và thiếu thốn của nhân dân, nếu nhìn thấy tổ chức tăng sỹ ngày càng xa rời cuộc đấu tranh đem lại hoà bình cơn áo cho nhân dân, nếu không nhìn thấy sự chia rẽ, cấu kết bè đảng đen tối, phá hoại lẫn nhau, bôi nhọ, chỉ trích nhau giữa các giáo hội, nếu không thấy một hai cá nhân con người tiếm quyền tự tung tự tác hoán đoạt trực tiếp hay gián tiếp giáo đoàn...thì chẳng ai nhìn thấy ngày nay cần phải chấn hưng lại Phật giáo nước nhà, trong cũng như ngoài nước.

Những người Phật tử chân chính hiểu rằng sức mạnh vô địch của giáo pháp Như lai chính ở chổ tâm của con người, hiểu nó, biết nó, chế ngự nó và làm cho nó thanh tịnh, không so đo, tư do và hỷ xả. Nếu vậy, chẳng cần một biến cố, dù to lớn như bão tố sét giông hay động trời nham thạch, con người Phật tử cũng bình tâm mà hành đạo cứu mình va cứu đời.
Nhưng người Phật tử vừa là con Phật, vừa là một công dân của một quốc gia, là con của một Tổ quốc có tên gọi và có tiếng Mẹ đẻ, cho nên họ, với hạnh nguyện Bồ tát, không cam tâm ngồi tu một mình, mà phải xả thân cứu chúng sinh đang chìm đắm trong cơn lửa tàn bạo; một bên là một chế độ và chính quyền trá hình là vì dân do dân; một bên là những tăng sỹ bại hoại, đầy rẫy, trong cũng như ngoài nước, đang làm hỏng đạo nhà, đang cố tình phá tan nát đạo, một đạo nhân bản của mọi người, của dân tộc, của cha ông, của lịch đại tổ sư kế thừa hàng ngàn năm nay truyền lại cho đến ngày nay.

Trước nguy cơ tàn bạo đó, những Phật tử chân chính hãy tính tấn xả thân "tử" vì đạo, có nghĩa là đem cả cuộc sống của mình để hiến dâng cho công cuộc chấn hưng đầy tính nhân bản, làm trọn hạnh nguyện Bồ tát, cứu độ chúng sinh trong cơn nước sôi lửa bỏng này. Chấn hưng Phật giáo có nghĩa là thu nhận chánh pháp Đại thừa chân chính.

Chúng ta không làm ngơ trước sự băng hoại với tốc độ ánh sáng này của giáo đoàn. Chúng ta không cam tâm nằm im ngủ kỹ, nghe lời ru của các kẻ cơ hội, kéo bè cánh, ba hoa phù phiếm, tuy vẫn mang lốt áo vàng, mang danh "chủ nhân ông" của các chùa, mà họ tưởng rằng đó là sở hữu của riêng họ, mà họ đã quên đó là công đức của chúng sanh, có nghĩa là của vô lượng chư Phật, mà ngược lại, chúng ta cần phải tinh tấn, nghe theo lời dạy không suy chuyển của Đấng Từ Phụ, là luôn luôn trong từng thời gian trong từng giây phút phải làm cho tăng đoàn và cư sỹ luôn luôn xứng đáng là những người được hưởng cúng dường, hưởng phước điền và là những người đáng kính nể, của mọi người và của xã hội.
Làm chấn hưng nghĩa là chúng ta vào tận cùng mọi góc của chùa chiền, nơi vô lượng công đức không thể là pháo đài thép, mà là căn nhà của chúng sinh, không thể là nơi chứa những bại hoại và đen tối, quét sạch rác rưởi, từ trong ra ngoài, tưới đoá Vô Ưu hoa nở rộ, hoá nước Cam Lồ bỗng ngọt trong, và lau chùi bóng sạch lại gương Thánh Trí, viên kim cương bất hoại,cho tỏa sáng mãi đến muôn đời sau.

Phong trào chấn hưng Phật giáo 2008
PF1255, 04838 Eilenburg, Germany,
 www.chan-hung-phat-giao.over-blog.de 0049 1733565756

Veröffentlicht in Chấn hưng Phật giáo

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:

Kommentiere diesen Post