PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM 2008

Veröffentlicht auf von Phan Binh Son

·        Lời kêu gọi thành lập Phong trào chấn hưng Phật giáo

(B ản viết cho ngôn ngữ cộng đồng người Việt, người Mỹ, người Hoa)

·        Thư gửi Phật  tử Việt nam, Trung Hoa

·        Tuyên ngôn của phong trào

·        Cương lĩnh

·        Nội dung

·        Lý do hình thành

·        Kế hoạch và chương trình hành động

 

Ngày 01-12-2008

Phong trào chấn hưng Phật giáo

www.chan-hung-phat-giao.over-blog.de

PF1255, 04838 Eilenburg, Germany

0049 1733565765

Veröffentlicht in Chấn hưng Phật giáo

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:

Kommentiere diesen Post